Chandelier, 1750–1774, National Museum of Lithuania, IM-4620. Photo by Tomas Kapočius, 2017

Chandelier, 1750–1774, National Museum of Lithuania, IM-4620. Photo by Tomas Kapočius, 2017

Fragment of chandelier, 1750–1774, National Museum of Lithuania, IM-4620. Photo by Tomas Kapočius, 2017

Fragment of chandelier, 1750–1774, National Museum of Lithuania, IM-4620. Photo by Tomas Kapočius, 2017

Chandelier IM-4620 after restoration, National Museum of Lithuania. Photo made in 1985, in: Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, f. 40, ap. 1, b. 444, fot. Nr. 21

Chandelier IM-4620 after restoration, National Museum of Lithuania. Photo made in 1985, in: Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, f. 40, ap. 1, b. 444, fot. Nr. 21

Chandelier IM-4620 before restoration, National Museum of Lithuania. Photo made in 1985, in: Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, f. 40, ap. 1, b. 444, fot. Nr. 4

Chandelier IM-4620 before restoration, National Museum of Lithuania. Photo made in 1985, in: Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, f. 40, ap. 1, b. 444, fot. Nr. 4

Chandelier IM-4620 before restoration, National Museum of Lithuania. Photo made in 1985, in: Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, f. 40, ap. 1, b. 444, fot. Nr. 7

Chandelier IM-4620 before restoration, National Museum of Lithuania. Photo made in 1985, in: Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, f. 40, ap. 1, b. 444, fot. Nr. 7

Chandelier IM-4620 before restoration, National Museum of Lithuania. Photo made in 1985, in: Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, f. 40, ap. 1, b. 444, fot. Nr. 1

Chandelier IM-4620 before restoration, National Museum of Lithuania. Photo made in 1985, in: Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka, f. 40, ap. 1, b. 444, fot. Nr. 1