Petro Vileišio rūmai (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 8039

Adresas: Antakalnio g. 6, Vilnius

Pagaminimo laikas: 1904–1905

Pagaminimo vieta: Lietuva, Vilnius / Petro Vileišio metalo dirbinių fabrikas (veikė 1900–1908)

Medžiaga, technika: geležis, plieno skarda: kalimas, kalstymas, karpymas, lankstymas, kniedijimas; fajansas: glazūravimas; stiklas

Matmenys: aukštis – 205 cm, skersmuo – 130 cm

XX a. pradžioje statytų Petro Vileišio rūmų vestibiulį puošia įspūdingas kaltinis 12 šakų sietynas-žibalinė lempa. Sietyno istorija susijusi su inžinieriaus, žymaus Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjo asmenybe. Beveik du dešimtmečius vadovavęs geležinkelių ir tiltų statyboms Rusijos imperijoje, Petras Vileišis grįžo į Vilnių ir įvairiais būdais puoselėjo lietuvybę. 1897–1900 m. Poltavos g. 55–57 (dabar Panerių g.) jis įkūrė metalo dirbinių fabriką, į kurį daugiausiai priėmė dirbti lietuvių tautybės darbininkus.

Pasakojama, kad Vileišiams sietyną ir du to paties stiliaus gėlių stovus 20 metų vedybų sukakties proga ir atsidėkodami už rūpestį patys pagamino ir padovanojo fabriko darbininkai.

Sietynas sudarytas iš karpytų lapų rozetės viršuje, trijų strypelių, didelio ir mažo žiedo žibalinei lempai, 12 šakų. Viršutinis žiedas prilaiko balto stiklo gaubtą, apatinis – fajansinį paukščiais išpieštą glazūruotą žibalinės lempos indą. Visos kaltinės konstrukcinės dalys apraizgytos vijoklinių rožių lapais, ūseliais ir kruopščiai iš plonytės skardos iškarpytais žiedais, kurių ant sietyno galima suskaičiuoti net 40.

Kaltinių sietynų Lietuvoje nedaug, todėl šviestuvas turi tipologinę, taip pat meninę, istorinę ir memorialinę vertę. Tai vienetinis neilgai Vilniuje gyvavusio fabriko dirbinys, savita atsiradimo istorija primenantis Lietuvai svarbias XX a. pradžios asmenybes, jų nuveiktus darbus.

Šaltniai ir literatūra:

  1. Ramonienė Dalia, „Sietynas“, in: Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, t. 1, Vilnius: 1988, p. 89.
  2. Valtaitė-Gagač Alantė, XVII a.–XX a. 4 dešimtmečio sietynų paveldas Lietuvoje: Daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2015, p. 101, 268.
  3. Vanaginienė Žibutė, Dailės kūrinio aprašas Uk 8039, 2002, in: Kultūros paveldo centro Kilnojamųjų objektų poskyrio archyvas.
  4. Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje, sudarė Gytis Vaškelis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 92.