Vilniaus arkivyskupija

Unikalūs kodai Kultūros vertybių registre: 37255, 37256

Adresas: Vilnius

Pagaminimo laikas: 1800–1829

Pagaminimo vieta: Prancūzija (?) / Rusija (?)

Medžiaga, technika: bronza: liejimas, cizeliavimas; auksavimo likučiai

Matmenys: aukštis – 135 cm, skersmuo – 75 cm

Dirbinio ornamento pobūdis ir medžiagiškumas leidžia teigti, kad du Vilniaus arkivyskupijai priklausantys sietynai buvo pagaminti ampyro stiliaus* vyravimo laikotarpiu – XIX a. 1–3 dešimtmečiais. Tai patvirtina labai panašūs dekoro motyvai, publikuoti vokiečių architekto Alexanderio Speltzo 1924 m. ampyro laikotarpio ornamentų pavyzdžių albume [2].

Sietynai priklauso karūniniam su krepšeliu tipui. Kiekvienas jų sudarytas iš palubėje tvirtinamos rozetės, šešių grandinių, žiedo su 12 šakų ir krepšelio. Šis sukonstruotas iš ažūrinių kandeliabrinio ornamento liejinių. Atkreiptinas dėmesys, kad visas sietynų dekoro sumanymas atsiskleidžia juos įžiebus, kai kontrinėje šviesoje ypač išryškėja ažūrinio krepšelio ornamentai. Kaip ir būdinga ampyrui, šviestuvai gausiai puošti antikos motyvais: laurų vainikais, fakelais, suporuotų šakų tvirtinimo elementai pridengti lietais karo deivės Atėnės figūros reljefais, o karūnos kraštas dekoruotas  saulės dievo Helijo vežimo su žirgais liejiniais. 

2013 m. sietynai grąžinti Vilniaus arkivyskupijai, prieš tai jie buvo saugomi Lietuvos dailės muziejuje. Šie du šviestuvai kartu su kitu Vilniaus arkivyskupijai priklausančiu sietynu (Uk 37254), ko gero, buvo įgyti panašiu metu iš tų pačių galbūt Prancūzijoje veikusių dirbtuvių. Sietynai yra profesionalaus darbo klasikiniai ampyro stilistikos pavyzdžiai. 

          

         

* Ampyro stilius siejamas su Napoleono I valdymo laikotarpiu ir Prancūzijoje vyravo 1800–1815 m., kituose Europos kraštuose, pavyzdžiui, Rusijoje, Anglijoje, Lenkijoje, išsilaikė iki XIX a. vidurio.

Kandeliabrinis ornamentas – vertikalus ornamentas iš augalinių bei figūrinių motyvų, kurie išdėstyti veidrodine tvarka abiejose statmenos ašies pusėse. Žr. Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 182.

Šaltniai ir literatūra:

  1. Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 24, 182.
  2. Speltz Alexander, Das empire-ornament, Leipzig: A. Schuman Verlag, 1924, tafel Nr. 14.
  3. Stankevičienė Regimanta, Dailės kūrinio aprašai Uk 37255, Uk 37256, 2013, in: Kultūros paveldo centro Kilnojamųjų objektų poskyrio archyvas.
  4. Valtaitė-Gagač Alantė, XVII a.–XX a. 4 dešimtmečio sietynų paveldas Lietuvoje: Daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2015, p. 273.